Välkommen till Hanssons Åkeri i Örebro AB

Företaget som har anor från 1917 har idag inriktat verksamheten på distribution/fjärrtransporter, transport/hantering av miljöfarligt avfall samt anläggningstransporter. 

Vi erbjuder även kompletta lagertjänster(3pl).                                                                                                                                             

Företaget är strategiskt placerat i egna lokaler vid knutpunkten E18/E20 på industriområdet Pilängen.

Vår affärsidé bygger på att närheten till kunden skall vara i fokus och att alltid finna lösningen som passar Dig som kund.  Som delägare i Närkefrakt har vi tillgång till ett nationellt transportnätverk och tillsammans med ett antal externa åkerier når vi även övriga Norden.